380 kV Bursa Sanayi TM

Firmamız uhdesinde yapımı devam eden “380 kV Bursa Sanayi TM’de Ototrafo-5 Fideri ve 380 kV Transfer Fideri ilavesi ile 154 kV Ana Bara + Transfer Bara iletkenlerinin yenilenmesi” işi tamamlanarak  geçici kabulü yapılmıştır.